نصب و اجرا

 

Baran Pooshesh Delijan Co.


 

نصب و اجرا

نصب بر روی دیوار

در هنگام نصب عایق بر روی دیوارها بایستی در کنج دیوار بتن جهت شکستن زاویه اجرا گردد که اصطلاحاً ماهیچه بندی گفته می شود.
در هنگام اجرا می بایستی ماهیچه به صورت 45 درجه اجرا گردد و ضخامت لبه عایق در انتهای دیوار به وسیله نبشی نگهداری و محکم گردد.
عایق رطوبتی
پرایمر
زیرسازی
شیب بندی
سطح
نگهدارنده لبه عایق
پوشش روی دیوار
ماهیچه بندی

نصب در سطوح شیبدار


در سطوح شیبدار و سطوحی که به وسیله مواردی مانند سفال پوشش داده شود پس از زیر سازی و پرایمر زنی عایق کاری انجام می گردد.
توجه: در هنگام نصب سفال و غیره بر روی عایق توجه شود که عایق سوراخ نگردد.
سفال
عایق رطوبتی
پرایمر
زیر سازی
سطح

نصب بر روی پی

برای نصب عایق بر روی پی به روش زیر عمل گردد.
سطح پی می بایستی پرایمر کشی شده و پس از نصب عایق کاملاً دور لبه ها به وسیله کاردک مخصوص جوشکاری گردد.

روش نصب بر روی پلها
برای اجرای عایق بر روی پلها و معابر می بایستی سطوح مورد نظر بطور کامل پرایمر کشی شده و پس از نصب عایق حداقل 5 سانتی متر بتن یا آسفالت اجرا شود.

توجه: در صورت استفاده از آسفالت جهت پوشش عایق دمای آسفالت نباید از 190 درجه سانتی گراد بیشتر باشد.

بتن / آسفالت
عایق رطوبتی
پرایمر
بتن

نصب در سطوح صاف

در سطوح صاف و اجرای آبروی عمودی به نکات زیر توجه شود:
هنگام نصب آبرو حتماً کناره های آبرو به صورت دو لایه اجرا و عایق حداقل به میزان 30 سانتیمتر در داخل آبرو قرار گیرد و نیز جوشکاری کناره های آبرو بسیار مهم می باشد.
عایق رطوبتی
عایق رطوبتی
پرایمر
زیر سازی
شیب بندی
سطح
آبرو

آبرو

در این مرحله که یکی از مهمترین مراحل عایق کاری محسوب می شود عایق بندی آبرو یا ناودان به صورت دو لایه اجرا می گردد و حداقل به مقدار 30 سانتی متر در داخل ناودان قرار می گیرد.
کاشی یا سرامیک
بتن
عایق رطوبتی
پرایمر
زیر سازی
شیب بندی
سطح
عایق رطوبتی
آبرو

هواکش

این وسیله جهت برقراری ارتباط بین زیر عایق و فضای بیرون بکار گرفته می شود با استفاده از این هواکش رطوبت ایجاد شده در زیر عایق به بیرون هدایت می گردد که این وسیله در کلیه ساختمانها به ویژه در مناطق مرطوب توصیه می شود و هواکش ها می بایستی در قسمتی از محل مورد نظر نصب گردد. که بیشترین رطوبت یا بخار آب در آنجا متمرکز گردیده است مانند: دستشوئی، حمام و آشپزخانه
توجه: هنگام نصب باید دقت شود تا قسمتهای زیرین هواکش حداقل 1 میلیمتر با سطح عایق کاری فاصله داشته باشد تا هوا در زیر عایق جریان داشته باشد. جهت برآورد تعداد هواکش های مورد نیاز به اطلاعات زیر مراجعه گردد.
مناطق مرطوب: 1 عدد برای هر 50 متر مربع
مناطق نیمه مرطوب: 1 عدد برای هر 80 متر مربع
مناطق خشک: 1 عدد برای هر 120 متر مربع
هواکش
عایق رطوبتی
عایق رطوبتی
پرایمر
زیر سازی
شیب بندی
سقف

نصب در استخر

برای نصب عایق در استخرها که با بستر سازی بتونی انجام می گردد ابتدا سطح مورد نظر با یک لایه پرایمر به طور یکنواخت و کامل توسط ابزار مربوطه (تی یا کاردک) پخش می گرددو پس از خشک شدن به وسیله دو لایه عایق رطوبتی عایق کاری می گردد و یک لایه بتون با ضخامت حداقل 5 سانتیمتر روی عایق اجرا می گردد و پس از آن کاشی یا سرامیک نصب می شود.

توجه: در صورت نیاز به پوشش سطح توسط کاشی - سرامیک و غیره می بایست پس از آخرین عایق انجام گرفته یک لایه بتون آرمه بر روی عایق اجرا گردد.

کاشی یا سرامیک
بتن
عایق رطوبتی
عایق رطوبتی
بتن
ماهیچه بندی

روش اجرای شیب بندی

پرايمر جهت سهولت اجرا و بالا بردن ضريب اطمينان در عايق کاري مورد استفاده قرار مى گيرد.

روش اجراى پلايمر:

ابتدا سطح مورد نظر را تميز نموده بطورى که هيچگونه گرد و خاک . شيئى روى سطح مورد نظر ديده نشود, سپس با توجه به نوع زيرسازى (در روش اول ۱ ليتر براى هر متر مربع و در روش دوم ۵/۰ ليتر بر متر مربع) روى سطح مورد نظر بصورت يکنواخت پخش و توسط تي مخصوص پرايمرکش يا کاردک اجرا مى گردد که پوشش مناسب و يکنواخت سطح مورد نظر از اهميت زيادى برخوردار مى باشد.
زيرسازى:
اجراى زيرسازى يکى از اصلى ترين مراحل عايق کارى محسوب مى شود. دراين مرحله زيرسازى به ۲روش مختلف انجام مى گردد:
۱-زيرسازى و شيب بندى به وسيله سيمان و پوکه معدنى
۲-زيرسازى و شيب بندى به وسيله سيمان و ماسه

روش اول: در روش اول سيمان ۳۵% و پوکه سبک معدنى ۶۵% مخلوط و بصورت لايه روى سطح مورد نظر پخش مى گردد و پس از آب پاشى روى مخلوط پوکه و سيمان به وسيله غلطک دستى بصورت فشرده درمى آيد. لازم به ذکر است که در اين مرحله ضخامت لايه ها نبايد در هر نئبت بيش از ۳سانتيمتر باشد و اين کار حداقل در ۳ مرحله انجام مى گيرد و جهت هدايت بهتر آب مى بايستى شيب بندى با شيب حداقل ۲% اجرا گردد.
توجه شود که زيرسازى بايد بصورت صاف و فاقد هرگونه پستى و بلندى باشد و پس از خشک شدن کامل عايق کارى انجام مى گيرد.
روش دوم: در اين روش عمليات زيرسازى فقط با بتن مى گردد که حداقل ضخامت بتن نبايستى کمتر از ۳ سانتيمتر باشد و حداقل شيب ۲% نيز رعايت گردد در اين مرحله بايستى به صاف بودن زيرسازى توجه گردد. چنانچه سطح مورد نظر فاقد هرگونه پستى و بلندى باشد و پس از خشک شدن کامل ,عايق کارى انجام مى گيرد.
جهت اجراى شيب بندى به اشکال مقابل توجه فرمائيد.