موارد مصرف ایزوگام

 

Baran Pooshesh Delijan Co.


 

موارد مصرف ایزوگام دلیجان

موارد مصرف ایزوگام دلیجان

ایزوگام دلیجان جهت نصب بر روی پشت بام های صاف و شیب دار ، تونل ها، سد و آبگیرها ، پی ساختمان و سازه ها ، کف جوی آب ، دیواره و کف استخر ، تراس ها ، کانال آبرسانی و تاسیساتی ، حوضچه های صنعتی ، کف و دیواره سرویس های بهداشتی ، پارک ها ، انبار ها و... مورد استفاده قرار می گیرد.